دوره و شماره: دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388) - شماره پیاپی 2، مهر 1388، صفحه 1-82 
اثر اسانس‌های مختلف گیاهی بر روی Pseudomonas syringae pv. lachrymans به عنوان آفت خیار

صفحه 17-22

فرید عمیدی فضلی؛ فریبا رجبی؛ غلام خداکرمیان؛ اسداله بابای اهری


بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی عصاره متانولی گیاه نسترن وحشی (Rosa canina L.)

صفحه 23-29

هانیه فرجی جلالی؛ احمد مجد؛ صدیقه مهرابیان؛ طاهر نژاد ستاری


بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globulus L.) بر فیزیولوژی دستگاه تولید مثلی نر در موش‌های صحرایی

صفحه 59-66

وحید حمایت خواه جهرمی؛ حبیب اله جوهری؛ سید مجتبی مساوات جهرمی؛ بهنام هروز نام؛ حسین کارگر