معرفی گیاهان دارویی منطقه گردنه رخ (استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

منطقه گردنه رخ، منطقه‌ای کوهستانی و تپه ماهوری است که با وسعتی حدود 10 هزار هکتار در 15 کیلومتری شهرکرد و در شمال شرقی استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است. مطالعه فلور منطقه، حاکی از وجود 46 تیره گیاهی، 174 جنس و 242 گونه است که از این تعداد،60 گونه متعلق به 53 جنس و 27 خانواده، دارای خواص دارویی هستند. تیره‌های گیاهی نعناع (Lamiaceae ) با 11 گونه، کاسنی (Asteraceae) با 9 گونه و کلمیان (Brassicaceae) و گل سرخ ((Rosaceae با 4 گونه، بیشترین گونه‌های گیاهان دارویی را در منطقه مورد مطالعه به خود اختصاص داده‌اند. جنس‌های Salvia با 3 گونه، Alyssum,Ziziphora,Amygdalus و Plantagoهر کدام با 2 گونه، دارای بیشترین گونه گیاهان دارویی‌اند.

کلیدواژه‌ها