معرفی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی منطقه گدوک در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مراتع ییلاقی شمال ایران به‎دلیل تنوع و غنای گونه‎ای مناسب، سرشار از گیاهان دارویی است. در این پژوهش که به منظور شناسایی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی منطقه گدوک، واقع در ٥٥ کیلومتری جنوب شهرستان سوادکوه در استان مازندران صورت گرفت، گونه‎های گیاهی منطقه، جمع‎آوری و به روش تهیه هرباریوم، خشک و پرس گردید. سپس با استفاده از منابع معتبر فلور، شناسایی و گیاهان دارویی، تعیین گردید. بر این اساس، 51 گونه شناسایی شده، دارای ارزش دارویی تشخیص داده شدندکه متعلق به 44جنس و 22 خانواده گیاهى بودند. نتایج آماری نشان داد که بیشترین درصد گیاهان دارویی مربوط به خانواده‎های Lamiaceae، Rosaceae، Asteraceae،  Brassicaceae وFabaceae  است.منطقه گدوک به لحاظ شرایط آب و هوایى، موقعیت جغرافیایى و زمینه رشد گیاهان دارویى، یکى از مناطق مستعد تولید گیاهان دارویى است.
 

کلیدواژه‌ها