کلیدواژه‌ها = گیاهان دارویی
بررسی سازگاری و فنولوژی گیاهان دارویی کشت شده در کلکسیون گیاهان دارویی استان هرمزگان

دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، مهر 1388، صفحه 1-15

محمد امین سلطانی پور؛ علی اصغر مجروحی


مطالعه فلور گیاهان دارویی مناطق کوهستانی شهرسنان‎های رامسر و تنکابن

دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، فروردین 1388، صفحه 17-26

هاجر بخشی پور


معرفی گیاهان دارویی دامنه‌های جنوبی سبلان

دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، فروردین 1388، صفحه 27-36

جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ اصغر نظیفی


معرفی گیاهان دارویی و معطر منطقه حفاظت شده سیاه رود رودبار در استان گیلان

دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، فروردین 1388، صفحه 43-50

سمیه عطائی جلیسه؛ فرخ قهرمانی نژاد


معرفی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی منطقه گدوک در استان مازندران

دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، دی 1387، صفحه 9-14

مرتضی عطری؛ فائزه سوادکوهی؛ محمد اکبرزاده


شناسایی گیاهان دارویی منطقه حفاظت‌شده شش رودبار مازندران

دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، تیر 1387، صفحه 39-48

فهیمه سلیم‌پور؛ فخری فلاح؛ فریبا شریف‌نیا


معرفی گیاهان دارویی شیب‌های جنوبی قلۀ توچال در شمال تهران

دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، تیر 1387، صفحه 49-63

علی مازوجی؛ سمانه آخوندی درزیکلائی