شناخت و کاربرد گیاهان دارویی (JIAMP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله