دوره و شماره: دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388) - شماره پیاپی 2، پاییز 1388، صفحه 1-82 
2. اثر اسانس‌های مختلف گیاهی بر روی Pseudomonas syringae pv. lachrymans به عنوان آفت خیار

صفحه 17-22

فرید عمیدی فضلی؛ فریبا رجبی؛ غلام خداکرمیان؛ اسداله بابای اهری


3. بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی عصاره متانولی گیاه نسترن وحشی (Rosa canina L.)

صفحه 23-29

هانیه فرجی جلالی؛ احمد مجد؛ صدیقه مهرابیان؛ طاهر نژاد ستاری


6. بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globulus L.) بر فیزیولوژی دستگاه تولید مثلی نر در موش‌های صحرایی

صفحه 59-66

وحید حمایت خواه جهرمی؛ حبیب اله جوهری؛ سید مجتبی مساوات جهرمی؛ بهنام هروز نام؛ حسین کارگر