دوره و شماره: دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388) - شماره پیاپی 4، بهار 1388، صفحه 1-66 
1. مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس و خواص ضدباکتریایی عصارهTeucrium chamaedrys L. (Lamiaceae)

صفحه 1-10

رضا آرین منش؛ سید جمال صاحبی؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ رزو آذری؛ علی مازوجی؛ میترا صالحی؛ نیلوفر جباری مقدم


4. معرفی گیاهان دارویی دامنه‌های جنوبی سبلان

صفحه 27-36

جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ اصغر نظیفی