اثرات هیپوگلیسمیک عصاره‎های کلروفرمی، اتانلی و هیدروالکلی دانة شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در موش‎های صحرایی دیابتی شده نر بالغ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسؤول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

شنبلیله (Trigonella foenum-gracum L.) به‎عنوان یک گیاه طبی کاربرد دارد. دانة این گیاه برای اثرات ضدنفخ، تونیک و آنتی‎دیابتیک شناخته شده ‎است. در این مطالعه، فعالیت عصاره‎های کلروفرمی، اتانلی و هیدروالکلی دانة شنبلیله در موش‎های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین با استفاده از تیمارهای درون‎صفاقی (i.p.) عصاره‎ها مورد بررسی قرار گرفت. تزریق درون‎صفاقی عصاره کلروفرمی دانة شنبلیله 5/1 ساعت پس از تزریق، اثر هیپوگلیسمیک تولید می‎کند، درحالی‎که عصاره‎های اتانلی و هیدروالکلی دانة این گیاه 3 ساعت پس از تیمار، سطح گلوکز سرم را کاهش می‎دهد. عصاره‎های کلروفرمی و هیدروالکلی برای تعیین ساختارهای شیمیایی اجزای فعال، مورد بررسی بیشتر قرار دارند. حضور فعالیت هیپوگلیسمیک در عصاره‎های هیدروالکلی و اتانلی دلالت بر آن دارد که اجزای فعال در این گیاه، طبیعت قطبی دارند. همچنین، حضور فعالیت هیپوگلیسمیک در عصاره کلروفرمی احتمالاً دلیل بر وجود ترکیبات غیرقطبی دیگری است که سریع‎تر از ترکیبات موجود در عصاره‎های اتانلی و هیدروالکلی عمل می‎نمایند.

کلیدواژه‌ها