فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنلی میوه رسیده ازگیل (Mespilus germanica L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

ازگیل یا کندس (Mespilus germanica L.) درخت یا درختچه‌ای چند ساله و متعلق به تیره گل سرخیان است که دارای مصارف خوراکی و دارویی بوده و بومی منطقه استان گلستان است. از این گیاه در طب سنتی برای درمان یبوست و خارج‌کردن سنگ از مثانه و کلیه و یا به عنوان مدر استفاده می‌شود. وجود ترکیبات فنلی در گیاه به آن، خاصیت آنتی‌اکسیدانی می‌دهد و برای سلامت بدن نیز مفید است. در این پژوهش، میوه رسیده ازگیل به صورت تصادفی از یک منطقه جغرافیایی (روستای زیارت با ارتفاع حدود 1212 متری از سطح دریا) در استان گلستان، برداشت شده است. هدف از این تحقیق، محاسبه مقادیر برخی از ترکیبات شیمیایی (فنل‌های کل با دو حلال، فلاونوییدهای کل با دو حلال، آنتوسیانین‌ها و قندهای محلول کل، همچنین، یون‌های پتاسیم، سدیم، کلسیم و منیزیم) و به دست آوردن فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه رسیده ازگیل در 6 غلظت تهیه شده با روش DPPH و محاسبه IC50 بود. نتایج نشان داد که مقدار پلی‌فنل‌های کل میوه رسیده ازگیل نسبت به فلاونوییدهای کل آن، بیشتر و مقدار آنتوسیانین‌های کل، بسیار اندک بود. فنل‌های کل، با متانول و فلاونوییدهای کل، با اتانول، بهتر استخراج شدند. میوه رسیده ازگیل، قند بالایی دارد و بین یون‌های سنجش شده، مقدار پتاسیم نیز بالاترین و به دنبال آن سدیم، کلسیم و منیزیم مقدار کمتری را داشتند. با رقیق‌شدن عصاره، میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی کاهش می‌یابد و 50 درصد فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن در غلظت 22/140 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر مشاهده شد

کلیدواژه‌ها