بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی عصاره متانولی گیاه نسترن وحشی (Rosa canina L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

شناخت عوامل جهش‌زا و سرطان‌زا و زدودن آن‌ها از محیط زیست، یکی از اساسی‌ترین راه‌های مبارزه با سرطان است. بسیاری از مواد جهش‌زا و سرطان‌زا به وسیله رادیکال‌های آزاد، اثر تخریبی خود را نمایان می‌کنند. گیاه نسترن وحشی
).Rosa canina L)محتوی متابولیت‌های ثانویه‌ای مانند آسکوربیک اسید، مالیک اسید و فلاونوییدها است و که از جمله خواص آن می‌توان کاهش آرتروز، تقویت سیستم دفاعی و خاصیت ضد درد را نام برد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی عصاره متانولی گیاه نسترن وحشی است. در این بررسی، از عصاره‌های متانولی بخش‌های گل و میوه (نابالغ و بالغ) نسترن وحشی استفاده شد. جهت آزمودن توان ضدجهشی به وسیله سویه جهش‌یافته سالمونلا تیفی موریوم TA100 و ماده سرطان‌زای شناخته شده (آزید سدیم) استفاده گردید. در بررسی اثر ضدسرطانی، درصد بازدارندگی در بالاترین سطح خود در عصاره متانولی میوه بالغ برابر 74/74 درصد و در عصاره متانولی گل نابالغ در پایین‌ترین سطح خود برابر 63/13 درصد است. فعالیت ضدجهشی و ضدسرطانی گیاه نسترن وحشی نشان می‌دهد که میوه بالغ نسبت به میوه نابالغ و گل بالغ نسبت به گل نابالغ دارای فعالیت بیشتری هستند. همچنین میزان مواد ضدجهشی و ضدسرطانی، با تکوین گیاه نسترن وحشی بیشتر می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها