بررسی سازگاری و فنولوژی گیاهان دارویی کشت شده در کلکسیون گیاهان دارویی استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

این بررسی به منظور آشنایی با نحوه کاشت، داشت و برداشت، سازگاری و تولید گیاهان دارویی استان هرمزگان از سال 1381به مدت پنج سال در ایستگاه پخش سیلاب سرچاهان وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان واقع در 115کیلومتری شمال بندرعباس در ارتفاع 780متر از سطح دریا به اجرا درآمد.بذر، قلمه، پاجوش و نهال گونه‌های دارویی، از عرصه پراکنش آن‌ها و موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهیه و ده پایه از هر گونه (درختان به فاصله 10×10، درختچه‌ها به فاصله 5×5، بوته‌ها به فاصله 3×3و علفی‌ها در کرت‌های 2×2متر مربعی) در زمینی به وسعت حدود 7هکتار منتقل گردید.در پایان سال پنجم، از 131 گونه گیاه دارویی کشت شده، تعداد 97 گونه با شرایط اقلیمی ایستگاه، سازگار، 7 گونه نسبتا سازگار و 7 گونه اصلا ناسازگار بودند. بذرهای 20 گونه کشت شده نیز سبز نشدند. مجموع 104 گونه سازگار و نسبتا سازگار، متعلق به 90جنس و 47خانواده بودند.خانواده‌هایMimosaceae  وLamiaceae  با هشت،Fabaceae  با ششوAsteraceae  با پنجگونه، بیشترین گونه‌ها را دارا هستند. به لحاظ فرم، تعداد 40گونه درختی، 26گونه درختچه‌ای، 26گونه بوته‌ای و 12گونه نیز علفی بودند.تعداد 53گونه از طریق بذر، 22گونه از طریق قلمه، 4گونه از طریق پاجوش و 25گونه نیز به طور مستقیم با انتقال نهال از عرصه پراکنش، تولید شدند. علاوه بر سازگاری و فنولوژی، علف‌های هرز مزرعه نیز مورد شناسایی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها