معرفی گیاهان دارویی دامنه‌های جنوبی سبلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

رشته کوه‌های سبلان در جنوب غربی شهرستان اردبیل واقع شده است. در این بررسی گیاهان دارویی دامنه‌های جنوبی سبلان طی فصول رویشی ٨٨-١٣٨٧ جمع آوری و شناسایی شدند. از مجموع ٣٢٠ گونه گیاهی شناسایی شده از منطقه، تعداد ١٣٠ گونه متعلق به ٩٥ جنس و ٣١ خانواده، دارای خاصیت دارویی تشخیص داده شدند که در بین آنها تیره Asteraceae با ٢٨ گونه، بیشترین گیاهان دارویی منطقه را به خود اختصاص داده است و تیره‌های Lamiaceae با ١٨ گونه، Apiaceae با ١٤ گونه، Brassicaceae با ١١ گونه و تیره Rosaceae  با ٨ گونه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها