مطالعه فلور گیاهان دارویی مناطق کوهستانی شهرسنان‎های رامسر و تنکابن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی مناطق کوهستانی شهرستان‌های رامسر و تنکابن از سال 1384 به مدت دو سال مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، 83 گونه متعلق به 31 تیره شناسایی گردید که از این تعداد، 89 درصد علفی، 7 درصد درختچه‌ای و 4 درصد درختی هستند. بیشترین تعداد گونه دارویی و معطر، متعلق به تیره نعناعیان (Lamiaceae) با 15 گونه، کاسنی (Asteraceae) با 14 گونه، گل سرخ (Rosaceae) با 9 گونه، چتریان (Apiaceae) با 5 گونه و میمونیان (Scrophulariaceae) با 5 گونه است.

کلیدواژه‌ها