شناسایی گیاهان دارویی منطقه حفاظت‌شده شش رودبار مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسؤول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

منطقه حفاظت شده شش رودبار در جنوب غربی پل سفید دراستان مازندران واقع شده است. اقلیم منطقه سردکوهستانی است. حداکثر ارتفاع آن از سطح دریا 2453 و متوسط بارندگی سالانه این منطقه 5/733 میلی‌متر می‌باشد. بر اساس گزارشات منابع علمی و تحقیقات به عمل آمده 95 گونه منطقه شش رودبار جزو گیاهان دارویی می‌باشند. این گونه‌ها متعلق به 85 جنس و 49 تیره بوده که در این میان Asteraceae, Lamiaceae, Brassicaceae تیره‌های غالب منطقه راتشکیل می‌دهند. پراکنش برخی از این گونه‌ها محدود به زیستگاه‌ها و ارتفاعات خاصی می‌باشد. اکثریت آنها توزیع وسیعی در منطقه دارند. ارتفاع، بارندگی و خاک از عوامل موثر در پراکنش گونه‌ها می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها