مقایسه اثرات ضدالتهابی عصاره اتانلی و اسانس برگ گیاه نعناع (Mentha piperita L.) و دگزامتازون در موش‌های کوچک نر بالغ آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسؤول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

بخش‌های هوایی گیاه نعناع (Mentha piperita L.) حوزه وسیعی از فعالیت‌های زیستی مانند اثرات تونیک، هضم کننده، ضدنفخ، ضداسپاسم و ضدالتهاب را شامل می‌شود. در پژوهش حاضر، اثرات ضدالتهابی عصاره اتانلی و اسانس برگ گیاه نعناع در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ ارزیابی گردید. پس از ایجاد ادم در گوش توسط گزیلل، فعالیت ضدالتهابی عصاره اتانلی و اسانس برگ نعناع بر نفوذپذیری عروقی در موش کوچک آزمایشگاهی نژاد NMRI مورد بررسی قرار گرفت. عصاره اتانلی برگ گیاه (10، 50 و 100 میلی‎گرم بر کیلوگرم وزن بدن) و اسانس (1/0،4/0،8/0 میلی‎لیتر بر کیلوگرم وزن بدن) برگ گیاه به صورت درون صفاقی تزریق گردید. گروه کنترل، سرم فیزیولوژیک یا روغن آفتاب‌گردان را به عنوان حلال دریافت نموده‌اند. گروه‌های دریافت‌ کننده عصاره اتانلی (50 و 100 میلی‎گرم بر کیلوگرم وزن بدن)، اسانس (1/0،4/0،8/0 میلی‎لیتر بر کیلوگرم وزن بدن) و همچنین گروه دریافت کننده دگزامتازون (10 میلی‎گرم بر کیلوگرم وزن بدن)، فعالیت ضدالتهابی معنی‌دار و وابسته به مقدار را در رفع التهاب حاد ایجاد شده توسط گزیلل در تست ادم گوش نشان می‎دهند، به صورتی که اثرات ضدالتهابی گیاه، همانند داروی دگزامتازون به عنوان داروی استاندارد ضدالتهاب عمل می‎کند. داده‌های پژوهش حاضر نشان داد که گیاه نعناع دارای اثرات ضدالتهابی در موش بوده و می‌توان آن را در پژوهش‎های درمانی آینده مورد توجه قرار داد. 

کلیدواژه‌ها