گیاهان دارویی و معطر منطقه سارال در استان کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسؤول مکاتبات:

2 ندارد

چکیده

جمع‎آوری اطلاعات پوشش گیاهی منطقه سارال از سال 1385 آغاز گردید و طی سه فصل رویشی تا تابستان سال 1387 ادامه یافت . در بررسی و مطالعات گیاه‎شناسی انجام شده، 139 گونه گیاه دارویی و معطر متعلق به 93 جنس و 34 تیره گیاهی در منطقه سارال شناسایی شد. بیشترین تعداد گونه دارویی و معطر، متعلق به تیره نعناع Lamiaceae)) با 28 گونه و تیره کاسنی Asteraceae)) با 21 گونه است. تیره‎های گل سرخ (Rosaceae) و بقولات (Papilionaceae) هر یک با 12 گونه دارویی و معطر در رده‎های بعدی قرار دارند

کلیدواژه‌ها