کلیدواژه‌ها = دیابت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر عصاره الکلی گیاه درمنه کوهیArtemisia aucheri L. بر فعالیت آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی نر

دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 49-54

پونه شاه محمدی؛ زهرا خابوری؛ فاطمه نبیونی


شماره‌های پیشین نشریه