نویسنده = پریسا حیات
تعداد مقالات: 1
1. اثر القایی آپوپتوز و توقف در مرحله G1 چرخه سلولی فاز تلخی‌زدایی میوه زیتون رقم زرد (Olea europaea L.) بر رده سلولی سرطان روده (SW 480)

دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، زمستان 1388، صفحه 17-22

مونا فرهادی؛ سمیرا یوسفیان؛ غلامرضا امین؛ پریسا حیات