نویسنده = علی اصغر مجروحی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی سازگاری و فنولوژی گیاهان دارویی کشت شده در کلکسیون گیاهان دارویی استان هرمزگان

دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، پاییز 1388، صفحه 1-15

محمد امین سلطانی پور؛ علی اصغر مجروحی


3. بررسی ترکیب‏های شیمیایی روغن اسانس سرشاخه‏های هوایی گیاه Stenotaenia nudicaulis Boiss

دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، تابستان 1388، صفحه 19-248

علی اصغر مجروحی